Hotline: 039 979 9888

 • Vfloor SPC Stone

  RT001

  Kích thước tấm: 305 x 610mm

  Đóng gói: 10 tấm/ hộp

  Độ dày: 5mm

  Lớp lót: Không

  Liên hệ

  RT002

  Kích thước tấm: 305 x 610mm

  Đóng gói: 10 tấm/ hộp

  Độ dày: 5mm

  Lớp lót: Không

  Liên hệ

  RT003

  Kích thước tấm: 305 x 610mm

  Đóng gói: 10 tấm/ hộp

  Độ dày: 5mm

  Lớp lót: Không

  Liên hệ

  RT004

  Kích thước tấm: 305 x 610mm

  Đóng gói: 10 tấm/ hộp

  Độ dày: 5mm

  Lớp lót: Không

  Liên hệ