Hotline: 039 979 9888


Chính sách giao hàng/vận chuyển

1. Phạm vi giao hàng trong và ngoài nước bao gồm:

– Miền Bắc

– Miền Nam

– Xuất khẩu nước ngoài

2. Quy định thời gian giao hàng:

– Nhà phân phối: phục vụ giao hàng 6 ngày trong tuần (trừ Chủ Nhật, ngày Lễ, Tết)

– Đại lý: phục vụ giao hàng các ngày trong tuần (trừ ngày Lễ, Tết)