Hotline: 039 979 9888


Chính sách bảo mật (bảo vệ thông tin người tiêu dùng)

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

VFLOOR thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website và Facebook bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà chúng tôi yêu cầu khách hàng cung cấp khi gửi thông tin nhờ tư vấn, mua sản phẩm.

Đồng thời việc thu thập thông tin giúp chúng tôi liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website, đảm bảo quyền lợi cho cho khách hàng.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

– Cung cấp dịch vụ, thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu khách hàng có yêu cầu.

– Quản lý cơ sở dữ liệu về khách hàng và kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

– Liên lạc và giải quyết khiếu nại với khách hàng.

– Gửi email tiếp thị, khuyến mại về sản phẩm, kiến thức liên quan đến sản phẩm.

– Trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

3. Thời hạn lưu trữ thông tin

Dữ liệu thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi Ban quản trị có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại, trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của VFLOOR.

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

– Công ty CP Sản xuất Havitech

– Các đối tác có ký hợp đồng thực hiện dịch vụ do Công ty cung cấp. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin khách hàng (có thể một phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo dịch vụ) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do Công ty cung cấp.

– Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT HAVITECH

Nhà máy sx: Lô 5, Cụm Công nghiệp Cam Thượng, Xã Cam Thượng, Huyện Ba Vì, Hà Nội.

Văn phòng: Tòa nhà Vinaconex 7, 61 đường K2, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Hotline: (+84) 39 979 9888

Email trong nước : havitech.jsc@gmail.com

Email xuất khẩu : export.vfloor@gmail.com