Hotline: 039 979 9888

Home » 4 Giải pháp khắc phục đơn giản, hiệu quả sàn phòng tắm trơn trượt

4 Giải pháp khắc phục đơn giản, hiệu quả sàn phòng tắm trơn trượt

4 Giải pháp khắc phục đơn giản, hiệu quả sàn phòng tắm trơn trượt
Lát gạch chống trơn trượt nhà tắm

Sử dụng thảm chống trơn trượt

Dùng băng dán trơn trượt chuyên dụng

Sử dụng dung dịch chống trơn trượt

Nhằm hạn chế tối đa các rủi ro, thương tích do tai nạn trơn trượt nhà tắm gây ra